Last Update: April 1, 2020

Dean’s Circle (¥5,000,000 +)

 • Amway Japan, Ltd.
 • Kimiko & Koji Shimada
 • The Noddin Family

Patron (¥1,000,000–5,000,000)

 • Anonymous
 • Mamoru Shimada
 • Yoshie & Isao Tanimoto
 • Hitomi & Toshiaki Yokozawa
 • Haruka Yasuda

Fellow (¥500,000–1,000,000)

 • Susan & Mark Brousseau
 • Chie Kato
 • Jon R. Gray & Scott Hughes
 • Eva Markova Leeds & Michael Leeds
 • Yoshio Murakami
 • Bruce Stronach

Benefactor (¥250,000–500,000)

 • Yuji Harada
 • Aya & Ernie Higa
 • Yuki Ikeda
 • Tetsuhiko Ikegami
 • Kintaro Cells Power
 • Kazushi Kono
 • Paul Kuo
 • The Parker Spolin Family
 • Stephen Patrick
 • Peter Tyksinski
 • Hideki Yanagihara

Friend (¥50,000–250,000)

 • Anonymous
 • Mazen Abudari
 • Yukie Akagawa
 • Alberto Estévez Allegue
 • Keiko Aoyama
 • Yuri & Steven Beagles
 • David Beglar
 • William Berman
 • Julia Chang Bloch
 • Tom Dreves
 • Pankaj Garg
 • Wendy Gutierrez
 • Kiyomi Hirooka
 • Alistair Howard
 • John Katsuyasu Ida
 • Tomoko Kaneko
 • Toshiko Kawakami
 • George Miller
 • Kazuko Nemoto
 • Geo Otsu
 • Yukiko Ozawa
 • Stephen Patrick
 • Jean-Pierre J. Richard
 • Kentaro Sawa
 • Kurt Sieber
 • William Jacob Swinton
 • Yuriko Takatsu
 • Hiroshi Yamada
 • Mihoko Yamagata
 • Hitoshi Yamaguchi
 • Isoko Yamasaki
 • Hajime Yoichizono
 • Ritsuko Yoshida

Owl (¥10,000–50,000)

 • David M. Allen
 • Isaac Alston
 • Miriam Sachs Arai
 • Yuho Arai
 • Naoya Arakawa
 • Nobuko Arakawa
 • Tomoko Aoki
 • Christopher Blasdel
 • William "Bill" Berman
 • John Boylan
 • Brenda Irene Bushell
 • Naomi Carr
 • Andrew Cassidy
 • Henry Cassidy
 • Susan Cassidy
 • Erika Chibazakura
 • Momoko Chono
 • Jeremy David Clark
 • Chelsea Clark
 • William Clark
 • Chisa Fujita
 • Koreaki Fujita
 • Yuri Fujita
 • Raymond Gasu
 • Todd & Miyuki Gunn
 • Hiroshi Hara
 • Ayumi Harada
 • Atsuko Hasegawa
 • Tetsuya Hirano
 • Akimitsu Hirayama
 • Akashi Hongo
 • Yasuko Ito
 • Thomas F. Jordan
 • Kenta Iizuka
 • Hiroshi Kamijo
 • Seiko Kawakami
 • Shunsuke Koga
 • Yuri Kurashima
 • Franklin Lau
 • Greg Leviton
 • Ben Manoach
 • Joseph "Chip" & Phyllis Marshall
 • Hideki Matsui
 • Hisae Matsuo
 • Kimiko Matsuoka
 • Kazuma Momoi
 • Shigeki Morinobu
 • Kevin Musselman
 • Reijiro Nagafuchi
 • Ko Nakagawa
 • Yukiko Nakazawa
 • Jennifer Napierski
 • Karl Neubert
 • Mariko Nishida
 • Shoichi Noguchi
 • Patrick & Marie O'Connor
 • Mika Okubo
 • Noriaki Okuda
 • Chieko Onozawa
 • Sakurako Oshima
 • Yuki Ota
 • Calandra Patti
 • Sean Patton
 • Manami Sato
 • Michio Sato
 • Yuko Sato
 • Tomomi Sekioka
 • Taiju Shiraishi
 • Jennifer Smith
 • Yoko Stocker-Anzai
 • Mikhail Sukhov
 • Shizuko Iwamoto Tadehara
 • Hironobu Tanikawa
 • Kenji Tomizawa
 • F. Sigmund Topor
 • Toshiaki Uchiyama
 • Lori-Ann Uetake
 • Hisae Uno
 • Suguru Yagi
 • Mami Kadena Yashiro
 • Shiho Yatabe
 • Masaki Yokota