Kento Oshizaka(経済学科専攻と国際関係学科を同時専攻)

日本

Kento Oshizaka(経済学科専攻と国際関係学科を同時専攻)

教授と学生とのコミュニケーションが多いTUJの授業スタイルとは?