Donors List: The New TUJ Campus Fund

Last Update: March 8, 2019

Patron (¥1,500,000–10,000,000)

 • Amway Japan, Ltd.

Fellow (¥750,000–1,500,000)

  • Mamoru Shimada
 • Isao Tanimoto
 • Toshiaki Yokozawa

Benefactor (¥250,000–750,000)

 • Mark Brousseau
 • Jon R. Gray & Scott Hughes
 • Yuji Harada
 • Yuki Ikeda
 • Kintaro Cells Power Corporation
 • Kazushi Kono
 • Bruce Stronach
 • Peter Tyksinski
 • Haruka Yasuda

Friend (¥50,000–250,000)

 • Anonymous
 • Mazen Abudari
 • Yukie Akagawa
 • David Beglar
 • Tom Dreves
 • Pankaj Garg
 • Kiyomi Hirooka
 • Alistair Howard
 • John Katsuyasu Ida
 • Tomoko Kaneko
 • Toshiko Kawakami
 • Michael Leeds
 • Eva Markova Leeds
 • George Miller
 • Kazuko Nemoto
 • Geo Otsu
 • Margot Parker
 • Stephen Patrick
 • Jean-Pierre J. Richard
 • Kentaro Sawa
 • Joel Spolin
 • William Jacob Swinton
 • Hiroshi Yamada
 • Mihoko Yamagata
 • Hitoshi Yamaguchi
 • Isoko Yamasaki
 • Hajime Yoichizono
 • Ritsuko Yoshida

Owl (¥10,000–50,000)

 • David M. Allen
 • Isaac Alston
 • Miriam Sachs Arai
 • Yuho Arai
 • Naoya Arakawa
 • Nobuko Arakawa
 • William "Bill" Berman
 • John Boylan
 • Brenda Irene Bushell
 • Naomi Carr
 • Andrew Cassidy
 • Henry Cassidy
 • Susan Cassidy
 • Erika Chibazakura
 • Momoko Chono
 • Chelsea Clark
 • William Clark
 • Chisa Fujita
 • Koreaki Fujita
 • Raymond Gasu
 • Hiroshi Hara
 • Atsuko Hasegawa
 • Tetsuya Hirano
 • Akimitsu Hirayama
 • Akashi Hongo
 • Alistair Howard
 • Yasuko Ito
 • Kenta Iizuka
 • Hiroshi Kamijo
 • Shunsuke Koga
 • Franklin Lau
 • Greg Leviton
 • Joseph "Chip" & Phyllis Marshall
 • Hideki Matsui
 • Hisae Matsuo
 • Kimiko Matsuoka
 • Shigeki Morinobu
 • Kevin Musselman
 • Reijiro Nagafuchi
 • Ko Nakagawa
 • Karl Neubert
 • Mariko Nishida
 • Shoichi Noguchi
 • Patrick and Marie O'Connor
 • Noriaki Okuda
 • Chieko Onozawa
 • Sakurako Oshima
 • Yuki Ota
 • Margot Parker
 • Calandra Patti
 • Sean Patton
 • Yuko Sato
 • Tomomi Sekioka
 • Taiju Shiraishi
 • Jennifer Smith
 • Joel Spolin
 • Yoko Stocker-Anzai
 • Mikhail Sukhov
 • Shizuko Iwamoto Tadehara
 • Kenji Tomizawa
 • F. Sigmund Topor
 • Toshiaki Uchiyama
 • Hisae Uno
 • Suguru Yagi
 • Mami Kadena Yashiro
 • Shiho Yatabe
 • Masaki Yokota